Onward Capital – CZ

Onward Capital – CZ

Začněte chytře vydělávat a při tom, pomáhej přírodě..

Onward Capital Environmental Holding, je inovativní společnost, která se již mnoho let specializuje na vývoj a implementaci technologií, které pomáhají snižovat škodlivé emise do životního prostředí a činí naši Zemi čistší, pohodlnější a bezpečnější místo pro život.

Myslíme na budoucí generace investováním do ekologických oblastí, jako je vývoj nových zdrojů obnovitelné energie, úpravy a zlepšování stávajících alternativních zdrojů obnovitelné energie, prodej a instalace zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Vývoj nových a zdokonalování stávajících zařízení pro průmyslové recyklační linky, vývoje konceptů a technologie, pro vytváření autonomních ekologických měst a vyhledávání, obchodní analýzy, optimalizace a rozvoj následované prodejem, slibných ekologických startupů po celém světě.

Oficiální prezentace

Marketing jak to funguje – Příležitost

NEZAPOMEŇTE! PŘI REGISTRACI SE VÁM VYGENERUJE FINANČNÍ PIN… DOBŘE SI HO OPIŠTE, TŘEBA DO SEŠITU! BUDETE HO POTŘEBOVAT PŘI VÝBĚRECH A ZMĚNÁCH V BACKOFFICE !!

Registrace do Onward Capital

Informace o investičním plánu Ultimate.

V závislosti na výši investice a období poskytuje tato skupina investičních plánů denní zisky v rozmezí od 2,68% do 3,51%. Procento zisku je pevné a nezávisí na výsledcích obchodních aktivit společnosti v daném časovém období. Podle investičních podmínek této skupiny investičních plánů se finanční prostředky akumulují denně, s výjimkou sobot a nedělí.
Na rozdíl od skupiny Krátký plán, však tato skupina investičních plánů neposkytuje návratnost investované částky na konci vkladu, protože je zahrnuta ve stejných částech do denního časového rozlišení spolu s čistým ziskem. Podle investičních podmínek této skupiny investičních plánů, nebude omezen počet současně otevřených investic.

Informácie o investičnom pláne Liberty.

V závislosti na výške investície a obdobie poskytuje táto skupina investičných plánov denné zisky v rozmedzí od 3% do 4,50%. Percento zisku je pevné a nezávisí na výsledkoch obchodných aktivít spoločnosti v danom časovom období. Podľa investičných podmienok tejto skupiny investičných plánov, sa finančné prostriedky akumulujú denne, s výnimkou sobôt a nedieľ.
Na rozdiel od skupiny Ultimate plan však časové rozlíšenie, ktoré zahŕňa investovanú čiastku v rovnakých častiach spolu s čistým ziskom, nie je k dispozícii pre výber až do konca doby trvania investičného plánu. Podľa investičných podmienok tejto skupiny investičných plánov nebude obmedzený počet súčasne otvorených investícií.

ZÁRUKA VKLADU !!!!!!

Investiční pojištění je považováno za jeden z hlavních typů pojištění, jehož účelem je ochrana peněžního kapitálu investora před rizikem ztráty a jeho zvýšení.

Onward Capital je aktivním účastníkem pojištění vkladů. Investor, který do společnosti investuje finanční prostředky, chce mít jistotu, že investice budou chráněny před rizikem vyšší moci, jako jsou politické krize a občanské války v zemi investice; riziko znárodnění společnosti, do jejíž rozvoje byly peníze investovány; prudký pokles HDP země, zvýšení inflace, neuspokojivá platební bilance, porušení investiční dohody a další.

Při investování s dalším kapitálem jste chráněni před těmito riziky a věříte v bezpečnost své investice.

Ochrana

Partneři, kteří mají vklad vyšší než 50 000 USD, mají možnost uzavřít dohodu online. K tomu musíte vyplnit žádost a do 5. pracovních dnů bude smlouva sepsána, podepsána a zaslána vám.
Aby měl dokument plný právní účinek, musíte tuto smlouvu vytisknout na barevné tiskárně a podepsat.

Aktivní partneři se strukturálním obratem vyšším než 200 000 USD se mohou stát oficiálními zástupci společnosti. Chcete-li od společnosti získat plnou moc, musíte vyplnit žádost a do 5 pracovních dnů bude dokument podepsán a zaslán Vám.

Projekt je zcela vhodný pro SAMOTÁŘE, ale pokud chcete projekt někomu doporučit, jsou za to zde také zajímavé bonusy a odměny!

Jak funguje náš mechanismus doporučení?

Základem kariérního růstu pro ty, kteří se nacházejí v čele vývoje společnosti, je vytvoření maximální struktury partnerů a neustálé zvyšování strukturálního obratu.
Strukturální obrat je celková částka, která byla investována partnery vaší partnerské struktury. Nikdy neklesá, pouze se stabilně zvyšuje s rostoucím počtem investic partnerů.
Kromě toho existuje také osobní obrat. Spolu se strukturálním obratem se také vždy zvyšuje osobní obrat a je to celková částka, kterou jste osobně investovali do naší společnosti. Tyto dvě hodnoty (Strukturální obrat a Osobní obrat) určují, zda obdržíte špičkové statusy affiliate partnerů a bonusy za aktivitu partnerství, zatímco statusy standardního affiliate partnera nevedou k bonusům partnerství.

Program doporučení – Affiliate marketing

VKLAD A VÝBĚR

Pokud chcete vybírat svůj výdělek denně, určitě si vkládejte do plánu ULTIMATE Lite, kde máte pevné denní zhodnocení 2.68%

Plán funguje vždy od pondělí do pátku, tedy v pracovní dny. Celková doba zhodnoceni je 80. pracovních dnů. Pokud si vezmete kalkulačku, jednoduše si spočítáte návratnost i zisk.

Jednoduše, pokud třeba vložíte jako já 1000 USD, máte jako samotáři, tedy denní výdělek 2.68% = 26.8 USD! Ten si můžete vybírat denně, tím snižujete tedy i riziko ztráty! Za celkem 80. dni, tedy vyberete 26.8 x 80 = 2144 USD!

Takže máte zpět svůj vklad 1000 USD + ZISK 1144 USD!

Takhle jednoduše si to můžete spočítat i u Vaší vložené částky, nebo jiného zvoleného plánu.

Pokud případně budete projekt doporučovat, máte zde samozřejmě další výdělky a bonusy navíc.

Když máte nějaké otazky tak mi napište Kontakt

PrezentaceRegistrace do Onward Capital

Upozornění:
Nejsem finanční poradce. Vždy proveďte svůj vlastní průzkum a investujte pouze na základě vašich vlastních zjištění a osobního úsudku.

Shares