Onward Capital – SK

Onward Capital – SK

Začnite chytro zarábať a pri tom, pomáhaj prírode ..

Onward Capital Environmental Holding, je inovatívna spoločnosť, ktorá sa už mnoho rokov špecializuje na vývoj a implementáciu technológií, ktoré pomáhajú znižovať škodlivé emisie do životného prostredia a robí našu Zem čistejšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie miesto pre život.

Myslíme na budúce generácie investovaním do ekologických oblastí, ako je vývoj nových zdrojov obnoviteľnej energie, úpravy a zlepšovanie existujúcich alternatívnych zdrojov obnoviteľnej energie, predaj a inštalácia zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Vývoj nových a zdokonaľovanie existujúcich zariadení pre priemyselné recyklačné linky, vývoja konceptov a technológie, pre vytváranie autonómnych ekologických miest a vyhľadávanie, obchodné analýzy, optimalizácia a rozvoj nasledované predajom, sľubných ekologických startupov po celom svete.

Oficiálna prezentácia

Marketing ako to funguje – Príležitosť

NEZABUDNITE! PRI REGISTRÁCII SA VÁM VYGENERUJE FINANČNÉ PIN … DOBRE SI HO ODPÍŠTE, DO ZOŠITA! BUDETE HO POTREBOVAŤ PRI VÝBER A ZMENÁCH V BACKOFFICE !!

Registrácia do Onward Capital

Informácie o investičnom pláne Ultimate.

V závislosti na výške investície a obdobie poskytuje táto skupina investičných plánov denné zisky v rozmedzí od 2,68% do 3,51%. Percento zisku je pevné a nezávisí na výsledkoch obchodných aktivít spoločnosti v danom časovom období. Podľa investičných podmienok tejto skupiny investičných plánov sa finančné prostriedky akumulujú denne, s výnimkou sobôt a nedieľ.
Na rozdiel od skupiny Krátky plán, však táto skupina investičných plánov neposkytuje návratnosť investovanej čiastky na konci vkladu, pretože je zahrnutá v rovnakých častiach do denného časového rozlíšenia spolu s čistým ziskom. Podľa investičných podmienok tejto skupiny investičných plánov, nebude obmedzený počet súčasne otvorených investícií.

Informace o investičním plánu Liberty

V závislosti na výši investice a období poskytuje tato skupina investičních plánů denní zisky v rozmezí od 3% do 4,50%. Procento zisku je pevné a nezávisí na výsledcích obchodních aktivit společnosti v daném časovém období. Podle investičních podmínek této skupiny investičních plánů, se finanční prostředky akumulují denně, s výjimkou sobot a nedělí.
Na rozdíl od skupiny Ultimate plan však časové rozlišení, které zahrnuje investovanou částku ve stejných částech spolu s čistým ziskem, není k dispozici pro výběr až do konce doby trvání investičního plánu. Podle investičních podmínek této skupiny investičních plánů nebude omezen počet současně otevřených investic.

ZÁRUKA VKLADU !!!!!!

Investičné poistenie je považované za jeden z hlavných typov poistenia, ktorého účelom je ochrana peňažného kapitálu investora pred rizikom straty a jeho zvýšenie.

Onward Capital je aktívnym účastníkom ochrany vkladov. Investor, ktorý do spoločnosti investuje finančné prostriedky, chce mať istotu, že investície budú chránené pred rizikom vyššej moci, ako sú politické krízy a občianskej vojny v krajine investície; riziko znárodnenie spoločnosti, do ktorej rozvoja boli peniaze investované; prudký pokles HDP krajiny, zvýšenie inflácie, neuspokojivá platobnej bilancie, porušenie investičné dohody a ďalšie.

Pri investovaní s ďalším kapitálom ste chránení pred týmito rizikami a veríte v bezpečnosť svojej investície.

Ochrana

Partneri, ktorí majú vklad vyšší ako 50 000 USD, majú možnosť uzavrieť dohodu online. K tomu musíte vyplniť žiadosť a do 5. pracovných dní bude zmluva spísaná, podpísaná a zaslaná vám.
Aby mal dokument plný právny účinok, musíte túto zmluvu vytlačiť na farebnej tlačiarni a podpísať.

Aktívne partneri sa štrukturálnym obratom vyšším ako 200 000 USD sa môžu stať oficiálnymi zástupcami spoločnosti. Ak chcete od spoločnosti získať plnú moc, musíte vyplniť žiadosť a do 5 pracovných dní bude dokument podpísaný a zaslaný Vám.

Projekt je úplne vhodný pre jednotlivcov, ale ak chcete projekt niekomu odporučiť, sú za to tu tiež zaujímavé bonusy a odmeny!

Ako funguje náš mechanizmus odporúčania?

Základom kariérneho rastu pre tých, ktorí sa nachádzajú na čele vývoja spoločnosti, je vytvorenie maximálnej štruktúry partnerov a neustále zvyšovanie štrukturálneho obratu.
Štrukturálne obrat je celková suma, ktorá bola investovaná partnermi vašej partnerskej štruktúry. Nikdy neklesá, len sa stabilne zvyšuje s rastúcim počtom investícií partnerov.
Okrem toho existuje aj osobné obrat. Spolu so štrukturálnym obratom sa tiež vždy zvyšuje osobné obrat a je to celková čiastka, ktorú ste osobne investovali do našej spoločnosti. Tieto dve hodnoty (Štrukturálne obrat a Osobné obrat) určujú, či dostanete špičkové statusy affiliate partnerov a bonusy za aktivitu partnerstva, zatiaľ čo statusy štandardného affiliate partnera nevedú k bonusom partnerstva.

Program doporučení – Affiliate marketing

VKLAD A VÝBER

Ak chcete vyberať svoj zárobok denne, určite si vkladajte do plánu ULTIMATE Lite, kde máte pevné denné zhodnotenie 2.68%

Plán funguje vždy od pondelka do piatku, teda v pracovné dni. Celková doba zhodnotenie je 80. pracovných dní. Ak si vezmete kalkulačku, jednoducho si spočítate návratnosť aj zisk.

Jednoducho, ak treba vložíte ako ja 1000 USD, máte ako samotári, teda denná zárobok 2.68% = 26.8 USD! Ten si môžete vyberať denne, tým znižujete teda aj riziko straty! Za celkom 80. dňu, teda vyberiete 26.8 x 80 = 2144 USD!

Takže máte späť svoj vklad 1000 USD + ZISK 1144 USD!

Takto jednoducho si to môžete spočítať aj u Vašej vloženej čiastky, alebo iného zvoleného plánu.

Ak prípadne budete projekt odporúčať, máte tu samozrejme ďalšie zárobky a bonusy navyše.

Keď máte nejaké otázky tak mi napíšte Kontakt

PrezentáciaRegistrácia do Onward Capital

Upozornenie:
Nie som finančný poradca. Vždy urobte svoj vlastný prieskum a investujte len na základe vašich vlastných zistení a osobného úsudku.

Shares